EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

EKO kartice Portal

EKO kartice Portal

Dodatna usluga i korisan alat u administriranju, upravljanju i kontroli EKO kartica je Web aplikacija – B2B Portal (Progressive), link za pristup https://ekoserbiakartice.rs/.

  • Portal kao izvor informacija i sredstvo kontrole klijentu obezbeđuje uvid o potrošnji vozila iz flote, raspoloživom balansu i limitu u realnom vremenu, EKO mreži benzinskih stanica. Omogućava preuzimanje dokumenata, pregled informacija o karticama iz sopstvene flote i kreiranje izveštaja.

  • Portal kao alat za upravljanje daje mogućnost kupcu da upravlja karticama: limitira kartice u finansijskim ili količinskim iznosima, menja kombinaciju nivoa proizvoda i usluga za korišćenje kartica, blokira/deblokira kartice, poručuje nove kartice.Link za registraciju na Portalu: Registruj se

Kontakt e-adresa: [email protected]