EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Veleprodaja - Aktivnosti

Za one kupce koji se ne snabdevaju u maloprodaji na EKO benzinskim stanicama, za direktnu saradnju je zadužen Sektor Veleprodaje.
U principu, naši veleprodajni kupci su transportna preduzeća, građevinske kompanije, industrijski sektor, kompanije sa sopstvenim voznim parkom i ostale kompanije koje rade na srpskom tržištu.

Dostupni proizvodi su:

  • Eurodizel
  • Bitumen
  • Ulja i maziva
  • Polipropilen

Sektor Veleprodaje osim same prodaje dostupnih proizvoda, stvara i održava odnose poverenja sa kupcima pre i posle same prodaje. EKO Serbia kao prvi izbor za goriva i ulja i maziva na veleprodajnom tržištu, to je naš cilj a našim kupcima smo poznati kao pouzdan partner.

Poznavanje potreba naših kupaca nam omogućavaju da osiguramo kvantitet i kvalitet proizvoda koje isporučujemo. Takođe naši partneri prepoznaju našu uslugu, tehnička znanja i rešenja koja nudimo.