EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

UPUTSTVO ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA

UPUTSTVO ZA REKLAMACIJE POTROŠAČA

 

Sa ciljem pružanja bolje usluge i dodatne vrednosti EKO potrošačima, kompanija EKO Serbia je pokrenula poseban program za svoje potrošače pod nazivom „Vama na usluzi, 24 časa!“.

Posebnu pažnju obraćamo na žalbe ili sugestije kako da budemo još bolji. Beležimo svako obraćanje, bilo putem telefona ili e-mailom, pružamo svoju pomoć kada god je to moguće i prosleđujemo pitanja odgovarajućem sektoru, koji zatim rešava problem, a naši potrošači ostaju zadovoljni.

Ako imate reklamaciju na robu/proizvod/uslugu kupljenu u našim maloprodajnim objektima, možete je izjaviti:

  •         usmenim putem na mestu gde je roba/proizvod/usluga kupljena, Menadžeru benzinske stanice, administratoru ili prisutnim prodavcima (00-24h);
  •        telefonskim putem pozivom naše besplatne korisničke linije: 0800 088 887 (Ponedeljak - petak od 8-21 h, subota 8 - 19h)
  •      pisanim putem popunjavanjem Zahteva za reklamaciju koji možete preuzeti na kasi na svim EKO pumpama, ili preuzeti u elektronskoj formi na sajtu www.ekoserbia.com

o   popunjen Zahtev predajete Menadžeru benzinske stanice, administratoru ili prisutnim prodavcima uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini, odnosno broja EKO SMILE kartice vernosti ukoliko je plaćanje izvršeno uz njenu transakciju za poene;

o   ovlašćeno lice za prijem reklamacija tj. Menadžer benzinske stanice, odnosno prisutni prodavci, će Vam izdati kopiju Zahteva što će se smatrati uredno izdatom potvrdom o primljenoj reklamaciji;     


Naš KORISNIČKI SERVIS će na sve Vaše reklamacije i komentare odgovoriti u što kraćem roku bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana.

Molimo da nas kontaktirate, tu smo zbog Vas.

Zahtev za reklamaciju

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI:

Prikupljamo sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, e-mail adresa, odnosno kućna adresa ukoliko kupac nema e-mail adresu, kontakt telefon (u daljem tekstu: lični podaci). Vaše lične podatke obrađujemo isključivo u svrhe ispunjenja naših zakonskih obaveza, odnosno ispunjavanja Vaših prava u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Osnov obrade je obrada bez pristanka u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 2, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pristup Vašim podacima imaju lica zadužena za rešavanje reklamacija prema Pravilniku o načinu prijema i rešavanja reklamacija na EKO BS.

Vaši podaci se čuvaju i obrađuju isključivo u gore pomenute svrhe i u druge svrhe se neće koristiti, i to u roku od najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije, nakon čega se brišu ili anonimizuju. U odnosu na obradu Vaših ličnih podataka imate sledeća prava: pravo na obaveštenje o obradi, pravo na uvid, pravo na kopiju, kao i prava po osnovu izvršenog uvida, a sve u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite ličnih podataka. Bliže informacije o obradi Vaših ličnih podataka, kao i ostvarivanju Vaših prava, možete saznati obraćanjem korisničkom servisu ili putem e-mail adrese Lica za zaštitu podataka o ličnosti EKO Serbia a.d. Beograd: [email protected]