EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Upravni odbor


Upravni odbor je organ upravljanja i rukovođenja društvom i sastoji se od 5 članova.

  • Konstantinos Karachalios, predsednik Upravnog odbora
  • Aristarchos Karousos, potpredsednik Upravnog odbora i CEO
  • Panagiotis Loukas, član Upravnog odbora
  • Maria Eint, član Upravnog odbora
  • Theodoros Stamatelopoulos, član Upravnog odbora