EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Pravila nagradnog konkursa

Pravila nagradnog konkursa "Trčimo za dostojanstvo!"1. Podaci organizatora konkursa

EKO Serbia a.d. Beograd, Tošin bunar 274a, 11070 Novi Beograd, Srbija, PIB: 100118236, Mat. broj: 17413333 (u daljem tekstu „Organizator“).


2. Naziv i vreme trajanje konkursa

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Trčimo za dostojanstvo!" (u daljem tekstu: "konkurs“). Konkurs se organizuje na Facebook i Instagram stranici EKO Serbia i počinje 13.04.2023. godine i traje do 18.04.2023. godine do 12:00. Organizator će dobitnike konkursa objaviti putem story objave na Instagram profilu @ekoserbia i Facebook profilu @EkoSerbia najkasnije do 17h 18.04.2023. Konkurs se organizuje radi promocije Organizatora.


3. Mesto organizovanja konkursa

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.


4. Mehanika konkursa i uslovi učestvovanja

Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Za učešće na Konkursu, potrebno je da korisnik:

  • Lajkuje stranicu EKO Serbia @EkoSerbia na Facebooku ili zaprati profil na Instagramu @ekoserbia, u zavisnosti na kojoj stranici želi da učestvuje.
  • u komentaru ispod nagradne objave napiše odgovor na pitanje.

Organizator zadržava pravo da one objave čiji je sadržaji neprimeren ili uvredljiv na rasnoj, polnoj, etničkoj, socijalnoj, verskoj, političkoj, kulturološkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i objave čiji sadržaj vrši povredu pravila nagradnog konkursa, obriše i ne uzima u razmatranje za nagradu.

Učesnik može komentarisati neograničen broj puta.


5. Nagradni fond i postupak utvrđivanja dobitnika

Ukupno se dodeljuje 50 BELhospice majica za 50 nasumično odabranih dobitnika izvučenih putem online softvera. Nagrade su podeljene u dva puta po 25 majica, 25 za Instagram dobitnike i 25 za Facebook.

Dodeljuje se po 1 nagrada za 50 korisnika koji su označili jednu osobu u komentaru posta tokom trajanja Konkursa 13. 04. – 18.04.2023.


6. Preuzimanje nagrada

Organizator će objaviti imena dobitnika putem story objava i zamoliti ih da privatnom porukom na Instagram i/ili Facebook društvenim mrežama dostave svoje podatke (ime i prezime, broj mobilnog telefona, e-mail i broj majice) u cilju preuzimanja nagrade. Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 19.04. do 17h.

Organizator će dobitnicima na broj telefona koji su dostavili poslati instrukcije za preuzimanje nagrade.

Nagrada se preuzima na jednoj od 57 EKO benzinskih stanica.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac, druge proizvode ili usluge i ne mogu se preneti na drugo lice nakon što je nagrada prihvaćena. Nakon preuzimanja nagrada prestaju obaveze organizatora prema dobitnicima.


7. Sporovi

U slučaju spora između Organizatora i učesnika, strane će nastojati da sve sporove koji proizilaze iz ovog nagradnog konkursa reše sporazumno, a ako to nije moguće, spor će rešiti nadležni sud u Beogradu.


8. Prestanak obaveza

Nakon dodele nagrada ili po isteku roka za dodelu nagrada prestaju sve obaveze Organizatora prema pobedniku.


9. Mogućnost prekida nagradnog konkursa

Organizator zadržava pravo da prekine nagradni konkurs u bilo kom trenutku bez prethodnog objašnjenja.

Učesnici će biti obavešteni o takvom prekidu na zvaničnim profilima EKO Serbia na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

10.10. Pravo na izmenu pravila nagradnog konkursa 

Organizator zadržava pravo da jednostrano izmeni pravila nagradnog konkursa u bilo koje vreme i da obaveštenje objavi na svojim digitalnim kanalima komunikacije.