EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Hellenic Petroleum grupa objavila poslovne rezultate za Q1 2020.


Hellenic Petroleum grupa je objavila zvanične poslovne rezultate za prvi kvartal 2020. godine.

Iako se rafinerijska industrija u proteklom periodu suočila sa velikim izazovima usled globalne pandemije izazvane širenjem virusa COVID-19, u izveštaju za Q1 se vide poboljšani rezultati u vidu povećanja proizvodnje i izvoza. Grupacija je već na početku proglašenja pandemije preduzela sve potrebne korake kako bi na pravi način upravljala poslovanjem tokom krize. Već od kraja februara, postavljeni su ključni prioriteti na nivou čitave grupe – zdravlje i bezbednost svih zaposlenih i podizvođača, nesmetan rad objekata za neprekidno snabdevanje tržišta i obezbeđivanje dovoljne likvidnostiUspostavljena je poslovna politika za reagovanje na uticaj pandemije uz kontinuiranu komunikaciju sa zaposlenima, redovnu dezinfekciju objekata i kancelarija i pružanje neophodne opreme za ličnu zaštitu.

Više detalja možete pogledati u zvaničnom izveštaju.