EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Ulja i maziva

Motorna ulja prvoklasnih performansi, garancija pouzdanog brenda!

EKO motorna ulja i maziva se prave od visoko kvalitetnih baznih ulja i aditiva i dizajnirana su tako da zadovoljavaju širok raspon potreba za motornim uljima, od najjednostavnije do najstrože primene.

Asortiman novih EKO motornih ulja i mazive ispunjava sve potrebne specifikacije modernih proizvođača motora za putničke automobile i teretna vozila. Ulja su pažljivo dizajnirana tako da zadovolje sve napredne tehničke specifikacije i pakuju se u visokokvalitetnim pakovanjima sa oznakom jednostavne upotrebe.

EKO ulja i maziva su razvijena tako da ispunjavaju sve zahteve REACH propisa o bezbednom korišćenju hemikalija i CLP propisa o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju, koji usaglašavaju postojeće zakonodavstvo EU sa Globalno harmonizovanim sistemom Ujedinjenih Nacija [GHS].

Primenu EKO motornih ulja i maziva podržavaju specijalni tehnički savetnici, bilo na terenu ili putem drugih načina komunikacije, koji su uvek dostupni na Vaš zahtev.

Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, usled stalnih procedura razvoja proizvoda i tehničkog napretka. Uvek konsultujte Tehnički list proizvoda. Za bezbednu upotrebu proizvoda konsultujte Bezbednosni list.

Procedure koje se primenjuju na dizajn, proizvodnju, skladištenje i distribuciju EKO motornih ulja i maziva su sertifikovane u skladu sa standardom kvaliteta EN ISO 9001, EN ISO 14001 standardom za upravljanje zaštitom životne sredine i OHSAS 18001 standardom za upravljanjem zdravljem i bezbednošću.

Navedene akreditacije predstavljaju posvećenost HELPE grupe usvajanju i impelmentaciji međunarodnih standarda, kodeksa i primera dobre prakse na njene aktivnosti koje se odnose na motorna ulja.