EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Kako promeniti gumu

Uvod

Korisničko uputstvo za kola objašnjava gde se nalazi dizalica i rezervna guma. Mi treba da osiguramo da je rezervna guma napumpana do odgovarajućeg pritiska i da imamo sav neophodan alat, pre nego što se negde uputimo, tako da ako nam usput pukne guma, možemo da je zamenimo i nastavimo put.
 
Da počnemo! 

Uputstva

Stepen težine: lako

Korak 1. Pronadjite pogodno mesto za parkiranje
 • Parkirajte kola na mesto koje je bezbedno tako da ne smeta automobilima koji prolaze. Obezbedite takodje da je to mesto vidljivo vozačima automobila koji prolaze sa odgovarajuće razdaljine. Odaberite ravno tlo, jer nije bezbedno menjati gumu na uzbrdici ili nizbrdici. 
 • Uključite svetla za upozorenje. 
 • Stavite trougao najmanje 30 do 50 metara ispred Vašeg vozila, na mesto koje je vidljivo vozačima automobila koji prolaze. 
Korak 2. Iznesite alat iz automobila
 • Iznesite alat iz automobila (dizalicu, ključ za zavrtnje, rezervnu gumu) i stavite pored gume koju treba zameniti. 
 • Ako želite, možete navući rukavice i postaviti cigle ispod gume nasuprot gumi koju menjate. Možete staviti i veliko kamenje. 
Korak 3. Olabavite zavrtnje ili navrtnje
 • Skinite poklopce glavčine. Neka kola to nemaju, tako da treba da se posavetujete sa korisničkim uputstvom za kola da dobijete više informacija. 
 • Koristeći ključ, olabavite zavrtnje točka. Ponekad to nije uopšte lako. U tom slučaju morate primeniti veći pritisak, tako što ćete stati na ključ. 
 • Pažnja: Ne skidajte zavrtnje, samo ih olabavite. 
Korak 4. Koristeći dizalicu podignite vozilo.
 • Pogledajte korisničko uputstvo da pronadjete mesto za postavljanje dizalice. Uglavnom se dizalica postavlja na prirubnicu okvira kola; uglavnom, takodje, ispred zadnjih točkova ili iza prednjih točkova. 
 • Postavite dizalicu ispod kola i podignite je dok ne dodje u kontakt sa prirubnicom. 
 • Osigurajte da je dizalica na pravom mestu. 
 • Podignite dizalicu tako da se guma nalazi otprilike 15 cm iznad zemlje. 
Korak 5. Skinite gumu koja je pukla
 • Skinite zavrtnje ili navrtnje i stavite ih sa strane. 
 • Skinite gumu koja je pukla. 
Korak 6. Postavljanje nove gume
 • Uzmite rezervnu gumu i stavite je na mesto gume koju ste skinuli, gledajući da zavrtnji legnu u odgovarajuće rupe. Osigurajte da leže čvrsto u ležištu.
 • Stavite navrtnje točka na njihovo mesto i pričvrstite ih, ali ne do kraja. Cilj je da točak ostane na mestu dok spuštamo automobil.
Korak 7. Spuštanje automobila
 • Spuštajte automobil sve dok sva četiri točka ne dodirnu zemlju. 
 • Sada pričvrstite navrtnje (najbolje unakrsno) 
Korak 8. Uklanjanje alata
 • Stavite gumu koja je pukla na mesto rezervne gume. 
 • Stavite dizalicu, ključ za zavrtnje i trougao na svoje mesto. 
 • Proverite da niste nešto zaboravili. 
 • Sad možete nastaviti put. 
Šta nam je potrebno:
 • pravilno napumpana rezervna guma 
 • trougao 
 • dizalica 
 • ključ za zavrtnje 
 • fluorescentna jakna (po izboru) 
 • cigle (po izboru) 
 • rukavice (po izboru) 
 • baterijska lampa (po izboru)