EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Okolina i mi

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

U svakodnevnom radu EKO YU benzinskih stanica, ispunjavaju se uslovi iz "Zakona o zaštiti životne sredine" (donet od strane Narodne skupštine Republike Srbije, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, 14. decembra 2004. godine).

Osnovna ideja kompanije EKO YU je sprečavanje, kontrola i sanacija svih oblika zagađivanja životne sredine. U tom smislu treba činiti sve da se okolina održava čistom i da se spreče ekološki incidenti. Slede sugestije o tome kako kontrolisati otpad i zagađujuće materije.


Upotrebljeno ulje i maziva

Jedan od najopasnijih zagađivača životne sredine su upotrebljena ili izgorela, neupotrebljiva ulja i maziva za vozila i mašine. Ta ulja treba sakupljati na posebnom mestu (rezervoar za neupotrebljiva mineralna ulja) i ni u kom slučaju nije dozvoljeno bacati ih na zemlju ili u kanalizaciju. Taj rezervoar mora svakodnevno da se proverava i da se prazni u redovnim vremenskim intervalima. Postoje firme koje otkupljuju neupotrebljiva mineralna ulja, koja se nakon odgovarajuće prerade prodaju na tržištu kao jeftina mineralna ulja za jednostavne upotrebe.

Šef BS je obavezan da vodi evidenciju o potvrdama o isporuci robe koje izdaje lice koje sakuplja upotrebljena mineralna ulja.
 
Tehnička voda

Sva tehnička voda sa benzinske pumpe prolazi kroz sakupljač za mulj - seprator, gde se razdvajaju čvrste materije (mulj itd.) i naftni derivati (ulja, benzin, maziva) nakon čega se voda pušta u kanalizaciju.
 
Da bi sakupljač mulja pravilno funkcionisao, moraju se, jednom u šest meseci, izvršiti sledeći poslovi:
 • Zatvaranje otvora za ulaz i izlaz
 • Specijalna cisterna za otpadne materije istače tečnost
 • Sakupljanje mulja sa dna i njihovo bacanje na dozvoljeno mesto
 • Čišćenje dna
 • Otvaranje otvora za ulaz i izlaz
 • Punjenje čistom vodom (do nivoa otvora za ulaz i izlaz).
Čišćenje kanala sa metalnim rešetkama
 
Ti kanali se nalaze na ulazu-izlazu BS kao i na ulazu-izlazu Perionice. Najmanje jedanput mesečno (u kišnim mesecima češće) treba izvršiti sledeće poslove:
 • Skidanje rešetaka
 • Sakupljanje mulja sa dna i njegovo bacanje na dozvoljeno mesto
 • Čišćenje dna i bočnih zidova (na koje se oslanja rešetka) oštrim četkama
 • Tečno čišćenje kanala uz pomoć vode pod pritiskom
 • Ponovno postavljanje rešetaka