EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Prva pomoć i lekarski saveti

Saveti i prva pomoć u slučaju intenzivnog izlaganja naftnim proizvodima

Ako je neko bio intenzivno izložen najčešćim naftnim proizvodima koji se mogu naći na tržištu, pročitajte sledeće kako biste bili u mogućnosti da mu/joj pružite prvu pomoć: 

Prva pomoć i lekarski savet

Concawe (“Održavanje čistog vazduha i vode u Evropi” – organizacija naftnih kompanija koja se bavi pitanjima životne sredine, zdravlja i bezbednosti) je nedavno izdala bilten sa uputstvima o pružanju prve pomoći vezano za naftne proizvode.

Glavni cilj biltena je da dâ koncizne informacije u slučajevima intenzivnog izlaganja najčešćim naftnim proizvodima na tržištu.

Ovaj bilten je posebno koristan onima koji pružaju prvu pomoć i medicinskom osoblju kojima su povereni takvi slučajevi. Molimo Vas da pročitate nekoliko korisnih opštih saveta:

Prva pomoć

Pažnja: usled velikih isparenja i zapaljive prirode nafte vrlo je lako moguće da se stvori eksplozivna kombinacija naftnih isparenja i vazduha pri normalnoj vazdušnoj temperaturi. Pre nego što pokušate da spasete osobu koja je podlegla isparenjima, veoma je bitno da izolirate okolinu od bilo kakvih mogućih izvora paljenja, imajući u vidu da naftna isparenja su teža od vazduha, mogu se proširiti i samim tim izvor paljenja može biti udaljeniji. Takodje, pre nego što skinete odeću sa osobe koja je podlegla isparenjima, prvo pokvasite njegovu/njenu odeću vodom. Takodje proverite da postoji adekvatna ventilacija i da li je vazduh bezbedan za udisanje pre nego što udjete u zatvoren prostor.Inhalacija: Ako simptomi koji se javljaju kod neke osobe su rezultat izlaganja naftnim isparenjima, iznesite osobu napolje na otvoren prostor, preduzimajući prethodno navedene mere i izbegavajući da dodje do dodatnih povreda.


Ako osoba:

ne diše, dajte veštačko disanje, usta na usta ili usta na nos. Ako osoba nije pri svesti, ali diše, postavite je u položaj za oporavak. Ako je neophodno uradite masažu srca i potražite savet lekara.

Ako je osoba progutala naftu: Ako je osoba progutala naftu, ne terajte je na povraćanje, nego odmah potražite savet lekara.

Tečnost u plućima: Ako sumnjate da je tečnost dospela u pluća pacijenta bilo direktno ili kao rezultat povraćanja, potražite odmah savet lekara.

Kontakt sa kožom: Pokvasite vodom odeću osobe, pre nego što pokušate da je skinete. Ovo je neophodno kako bi se izbegla opasnost od stvaranja varnica koje nastaju iz statičkog elektriciteta. Pažljivo operite vodom i sapunom sve delove tela koji su došli u kontakt sa naftom.


Ako nafta dospe u oči: Odmah isperite oči sa puno vode. Ako se iritacija nastavi, zatražite pomoć lekara bez daljeg odugovlačenja.

Izvor: EKO ABEE