EKO Kontakt Telefon 00381 11 2061 500

Mobilni telefon i vožnja

Mobilni telefon i vožnja
  • Vozači ne bi trebalo da koriste mobilni telefon dok je vozilo u pokretu. 
  • Ako je ipak neophodno obaviti razgovor, potrebno je koristiti telefon tipa „hands-free“ (sa slušalicama i mikrofonom). 
Ako je neophodno da vozač ima pristup mobilnom telefonu dok je vozilo u pokretu onda to treba da bude pomoću „hands-free“ pribora (slušalica i mikrofon koji omogućavaju razgovor bez držanja telefona u ruci ili pomoću „blue tooth“ uređaja koji omogućava vozaču da odgovori na poziv bez dodirivanja telefona) i treba da se koristi samo u slučajevima nužde, npr. u vanrednoj situaciji da pozovete nekoga ili kratko odgovorite na nečiji poziv. Ako je potreban duži razgovor vozač treba da zaustavi vozilo na bedno mesto i nastavi svoj razgovor, odnosno ako to nije moguće, da obavesti sagovornika da će ga pozvati kasnije. 

Ne pričajte dok vozite!

Kada zovete nekoga na mobilni telefon, uvek pitajte da li je za volanom!

Preporučujemo Vam da:
 
  • zaustavite vozilo na bezbednom mestu kada želite nekoga da pozovete telefonom, 
  • isključite mobilni telefon dok vozite, 
  • ostavite jasnu poruku na govornoj pošti.